Spolupráca

Stratégia postupu

Základom stratégie  postupu techniky  EIRON je vytvorenie príťažlivých podmienok pre dílerov alebo obchodné siete. 

Marketingové pôsobenie na konečného spotrebiteľa sa uskutočňuje len spolu s partnermi prevažne na miestach konečného predaja. 

Základnými prvkami príťažlivosti pre konečných odberateľov sú:

  • cena;
  • pohodlie pri používaní;
  • moderný dizajn;
  • lákavý obal.

Všetky reklamné a P.O.S. materiály sú založené na jednotných normách spoznávania obchodnej značky.

Stratégia odbytu

Obchodná značka EIRON je mladá, dynamicky rozvíjajúca svoju prítomnosť na trhoch EÚ a SN

Schémy dodávok

Dodávka techniky zo skladu v Rige. 

Spoločnosť  «Proks» má vlastné skladovacie kapacity v Rige. Väčšinu tovarov môže dodať v najkratších termínoch. 

Dodávka z colného skladu v Rige.

Výhodná a jednoduchá schéma umožňujúca ušetriť na lotyšských dovozných clách. Dodacia lehota od  30 dо 45 dní.

Kontajnerové dodávky priamo z výrobných závodov.

Termíny splnenia objednávky od momentu jej zadania od  35 do 50 dní. Z hľadiska ceny je uvedený spôsob dodávky najvýhodnejší, avšak berúc do úvahy termíny výroby zákaziek – predpokladá sa oveľa podrobnejšie plánovanie dodávok.

Staviac na dlhodobú a vzájomne výhodnú spoluprácu s partnermi Vám navrhujeme využívať najvýhodnejší spôsobom finančného vyrovnania: počnúc platbou dopredu až po platbu s lehotou splatnosti a faktoring.  Na Vaše požiadanie Vám môžeme predložiť aj iné, vypracované na základe Vašich konkrétnych požiadaviek, logistické schémy dodávok a schémy financovania.